ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

Цените на продуктите, обявени на Сайта, не включват разходите по доставката. Те зависят от тарифите на куриерските и пощенските фирми, с които Уебсайтът работи. Разходите по доставката се упоменават в хода на пазаруване, преди окончателното потвърждаване на поръчката. Те се включват в крайната цена на поръчката и са видими от Купувача, преди Купувачът да е потвърдил поръчката си.

При успешно потвърждаване на поръчката, поръчаните стоки и услуги се изпращат по куриер за България и по пощенски служби – за чужбина. Обикновено срокът за изпращане на поръчаните продукти е до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката. При невъзможност за спазване на този срок, Продавачът уведомява писмено Купувача и му предоставя опция за връщане на заплатената сума.

Връщане на стоки

Купувачът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка и доставка на стоки в Уебсайта в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. В този случай потребителят заплаща разходите за връщането на стоките по куриер до Е-Конт Експрес Офис Плиска София, тел. 0887-935-349, за Гергана Станкова. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка или фактура, указания за употреба и др. При приемане на стоката от Купувача, Продавачът заплаща стойността на стоката на куриера, а куриерът я връща на Купувача с т.нар. „наложен платеж“.

Купувачът има право да върне закупени стоки, в случаите, когато по вина на Продавача получи различни от поръчаните от него продукти.

Купувачът е длъжен да прегледа стоката при нейното получаване и в случай на видими дефекти има право на рекламация в 24-часов срок. В случай, че дефектите не могат да бъдат установени веднага поради естеството си, срокът за рекламация е 14 /четиринадесет/ дни от деня на получаване на стоката. Продавачът се ангажира дефектният продукт да бъде подменен с нов или да възстанови заплатените от клиента суми. В случай на дефектен продукт, разходите по замяната са за сметка на Продавача. В случай, че Продавачът не успее да набави нужните продукти, същият се задължава да уведоми Купувача и да му върне заплатената сума, в това число и транспортните разходи по доставката, заплатени от Купувача, в срок от 30 календарни дни.

Политика за възстановяване на суми, заплатени с дебитна/кредитна карта

При необходимост от връщане на платени с дебитна/кредитна карта суми по закупени от Уебсайта стоки, това ще бъде направено чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Банковите разходи по възстановяването на тези суми са за сметка на Купувача.
В случаи на поръчки, осъществени от непълнолетни лица, родителите или настойниците имат право да анулират сделката, връщайки стоката срещу заплатената сума или могат да дадат съгласието си в писмен вид онлайн, с което да потвърдят извършената поръчка. В случай на връщане на закупен продукт, при условията на настоящия раздел, разходите са за сметка на Купувача.